Jeg arbejder med

Terapi

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne.

Jeg har specialiseret mig i behandling af angst og OCD.

Derudover har jeg bred erfaring med andre psykologiske tilstande. Jeg tilbyder således også hjælp til andre problemstillinger som bl.a. spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, selvskade og depression.

Jeg har desuden en særlig interesse for og erfaring med at hjælpe pårørende og familier, der er ramt af psykisk lidelse. Særligt hos børn og unge vil der være fokus på familieinddragelse med mulighed for, at hele familien deltager i nogle af samtalerne.

Jeg har erfaring inden for flere terapeutiske retninger, og behandlingen tilpasses altid den enkelte person og problematik.

Du kan læse mere om terapiretninger, jeg særligt arbejder ud fra, nedenfor.

Ofte inddrages også andre metoder fra andre terapiretninger, eksempelvis metakognitiv terapi, og mentaliseringsbaseret terapi (MBT).

Jeg har mulighed for at tilbyde terapi via en sikker videoforbindelse, hvis du fx bor langt fra Århus, eller bliver forhindret i at fremmøde.

Kognitiv terapi

Jeg arbejder som udgangspunkt ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang, når jeg behandler angst og OCD. Min erfaring er, at det er en effektiv behandlingsform.

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst og OCD. Kognitiv adfærdsterapi er den terapiform, der har vist sig at have allerbedst effekt på disse tilstande.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er baseret på et samarbejde mellem behandleren og klienten. Man samarbejder om at finde de metoder, der hjælper klienten videre mod et konkret mål, f.eks. mindre angst. Behandlingen udføres i det tempo, man er klar til det. Nogle gange er tempoet højt, og andre gange kan der være behov for at gå langsommere frem.

Kognitiv adfærdsterapi er kendetegnet ved at være forholdsvis kortvarig (5-15 sessioner). Ved svære OCD- og angstlidelser kan der være behov for længere forløb, særligt, hvis der også er andre problematikker, der er behov for at blive arbejdet med.

I nogle tilfælde kan der være faktorer tilstede i et menneskes liv som ‘vedligeholder’ OCD symptomer og angsten. Disse faktorer kan være vigtige også at få arbejdet med. Det er meget individuelt, hvad disse består af, og hvor omfattende disse kan være. Det kan fx være selvværdsproblematikker eller konfliktfyldte forhold til nærtstående, anden psykisk lidelse m.m.

Dialektisk adfærdsterapi

Dialektisk adfærdsterapi (DAT) er en evidensbaseret behandlingsmetode der har vist sig effektiv over for problematikker som personlighedsforstyrrelse, depression, selvskade og spiseforstyrrelser.

DAT er en effektiv behandlingsform rettet mod dysfunktionel adfærd. Den fokuserer på individets følelsesmæssige regulering og styrker evnen til at identificere, acceptere og udholde disse følelser. DAT er således særdeles effektiv hvis man har vanskeligheder med at håndtere stærke følelser.

Jeg kan tilbyde forløb med afsæt i dialektisk adfærdsterapi. I den individuelle DAT terapi prioriteres arbejdet med de sværeste problematikker først. Samtidig er fokus på at lave løsningsanalyser på de udfordringer, vi arbejder med, således, at du får støtte til at lave konkrete ændringer.

Der er fire primære DAT færdighedstræningsmoduler: