Jeg arbejder med

Angst

Hvad er angst

Alle mennesker kender til angst i en eller anden grad. Angst er en overlevelsesmekanisme, der gør os klar til at reagere, når der opstår farlige situationer. Men nogle oplever angst i situationer, hvor der ikke er nogen fare, eller hvor faren overvurderes. Eksempelvis i almindelige situationer som at gå til svømning, handle ind eller tage bussen.

For nogle udvikler angsten sig til en psykisk lidelse, der kan hæmme en i at gøre almindelige ting i hverdagen. Hos børn og unge kan det fx være ikke at turde tage i skole eller ikke kunne sove alene.

Angstens dele

Angst består af 4 dele: tanker, følelser, kropslige oplevelser og adfærd.

Tanker: Man kalder ofte tænkningen ved angst for katastrofetanker. Tankerne begynder at fokusere på farer. Man kan typisk tænke, at noget forfærdeligt vil ske, og man kan komme til at overvurdere risikoen for fare.

Følelser: Følelser ved angst kan være forskellige fra menneske til menneske. Mange med angst oplever fx uro, panik, bekymring, rædsel, angst m.m.

Kroppen: Når man bliver nervøs, slår hjertet hurtigere, musklerne spændes, åndedrættet bliver hurtigere, man kan få ondt i maven samt opleve andre kropslige symptomer.

Adfærd: Angst medfører ofte, at man undgår det, man er bange for og hermed udvikler undgåelsesadfærd.

Mange mennesker med angst udvikler også sikkerhedsadfærd. Sikkerhedsadfærd er en kompenserende adfærd med det formål at forsøge at minimere angsten. Et eksempel kunne være en person med socialfobi, der forbereder ekstremt grundigt, hvad vedkommende vil sige til næste familiefest.

Der findes flere former for angst
Mange mennesker lider af angst

Angst er en af de mest udbredte psykiske lidelser, der findes. Man kan have angst i forskellige sværhedsgrader, og angsten kan påvirke livskvaliteten på forskellig vis. (Angst kan fx medføre problemer med anspændthed, træthed, irritabilitet, tristhed, problemer med søvnen, koncentrationsbesvær, fysiske klager, problemer med at klare arbejde eller skole, socialtilbagetrækning, humørsvingninger, udadreagerende adfærd).

Behandling: Man kan heldigvis behandle angst med god effekt. Særligt kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være effektivt ved angst. Sundhedsstyrelsen anbefaler netop denne terapiform som første valg til langt de fleste personer med angst. Du kan læse mere om Kognitiv adfærdsterapi her.