Jeg arbejder med

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

En spiseforstyrrelse er en psykiske lidelse, hvor man får et usundt forhold til krop, mad og vægt. Spiseforstyrrelser kan vise sig på forskellige måder og i forskellige sværhedsgrader. Da spiseforstyrrelsen stiller mange krav, vil man ofte mangle overskud til fx arbejde, skole og socialt samvær, hvilket kan føre til social isolation og vanskeligheder med at gennemføre skole og arbejde. Udvikles spiseforstyrrelsen i puberteten oplever mange, at den sociale udvikling går i stå.   

Den hyppigst forekommende spiseforstyrrelse er Anoreksi, dernæst atypisk spiseforstyrrelse og bulimi.  

Nedenfor kan du læse om forskellige typer af spiseforstyrrelser  

Anoreksi

Ved anoreksi er kropsopfattelsen forstyrret. Mennesker med anoreksi har et ønske om at tabe sig, en frygt for at tage på samt en følelse af at være for tyk uden at være dette. Mennesker med anoreksi sulter sig selv og undgår fedende fødevarer samt dyrker ofte overdreven motion og/eller benytter sig af anden kompenserende adfærd. Mennesker med anoreksi taber sig derfor betydeligt i vægt. Derudover ses endokrine forstyrrelser og hos kvinder menstruationsforstyrrelser.

Bulimi

Forstyrret kropsopfattelse med frygt for fedme. Høj grad af spisetrang samt hyppige spiseanfald, hvor der spises store mængder mad på kort tid. Efterfulgt af forsøg på at modvirke vægtøgning med fx fasten, overdreven motion, afmagringspiller eller opkastning.

Atypisk spiseforstyrrelse

Atypisk spiseforstyrrelse ligner anoreksi eller bulimi uden, at alle kriterier for lidelserne er opfyldt. Atypisk spiseforstyrrelse er også behandlingskrævende.
Tvangsspisning/ Binge eating disorder (BED)
Spiseforstyrrelser og følelser
Der kan ligge meget bag en spiseforstyrrelse, hvad dette er, vil være forskelligt fra person til person. Det at kontrollere sin vægt bliver for mange mennesker med spiseforstyrrelser en måde at kontrollere og håndtere svære følelser og situationer. Mange oplever en følelse af kontrol og tilfredshed i vægttabet, hvilket kan gøre det svært at indse, at man har brug for hjælp. Spiseforstyrrelser kan dog have store konsekvenser for ens liv.
Spiseforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder
Mange unge og voksne med en spiseforstyrrelse har også andre psykiske vanskeligheder, fx personlighedsforstyrrelse, autisme, depression og OCD. Det er vigtigt at være opmærksom på, om der er andre psykiske problemer udover spiseforstyrrelsen, der skal behandles.

Behandlingen af spiseforstyrrelser

Behandlingen af spiseforstyrrelser er kompleks og kræver specialviden.

I et behandlingsforløb for spiseforstyrrelser er det vigtigt at arbejde med sunde vaner i forhold til kost og motion. Det er også centralt at få arbejdet med de tanker og følelser, spiseforstyrrelsen hænger sammen med. For mange vil det også være meningsfuldt at se på, hvad spiseforstyrrelsen forhindrer en i, hvad der kan åbne sig af muligheder, når man får givet slip på spiseforstyrrelsen og, hvad man ønsker for sit liv.

Tidlig behandling af spiseforstyrrelser har vist sig effektivt. Mennesker med begyndende symptomer på spiseforstyrrelser har, gennem tidlig behandling, formået at stoppe udviklingen af spiseforstyrrelsen inden, de er blevet så syge, at det har krævet behandling i den hospitalsbaserede psykiatri.

Der kan ved spiseforstyrrelser være behov for en tværfaglig indsats (flere faggrupper på samme tid). Er dette tilfældet, kan dette planlægges. Der kan også være tilfælde af spiseforstyrrelser, hvor det er mest forsvarligt med viderehenvisning til regionens behandlingstilbud.

Pårørende til spiseforstyrrelser

Som pårørende fx forældre, søskende eller ven til et menneske med spiseforstyrrelse vil man ofte opleve stor frustration, bekymring og magtesløshed. Mange oplever at blive afvist, når de forsøger at hjælpe. Det kan også gå ud over forholdet til hinanden, når en i familien bliver ramt af en spiseforstyrrelse. Når børn og unge kommer i behandling for spiseforstyrrelse, vil forældrene løbende inddrages i behandlingen.