Jeg arbejder med

OCD

OCD er en forkortelse for ‘Obsessiv Compulsiv Disorder’, på dansk obsessiv kompulsiv tilstand. 2- 3 % vil opleve at blive ramt af OCD i løbet af livet, 1-2 % vil opleve at få OCD inden de fylder 18 år.

OCD er en lidelse, der er kendetegnet ved tvangstanker (obsessioner) og tvangshandlinger (kompulsioner).

Der findes forskellige sværhedsgrader af OCD, nogle mennesker er hårdt ramt, hvor det påvirker deres hverdag i høj grad, andre mennesker har en mildere form for OCD, hvor de er i stand til at leve en normal hverdag, men bruger mere energi på at fungere.

Når børn og unge har OCD, kan det have stor betydning for deres udvikling, hvor de f.eks. kan have svært ved at komme i skole, koncentrere sig og være sammen med venner.

Tvangstanker

Tvangstanker er uønskede tanker, impulser, billeder eller forestillinger, som opleves ubehageligt og kommer igen og igen. De kan føles påtrængende, give en følelse af væmmelse og ængstelse, eller en oplevelse af at ‘det føles forkert’.

Der findes mange typer af tvangstanker, og det er forskelligt fra person til person, hvilke tvangstanker, man er forpint af. Indholdet i tvangstankerne er i bund og grund helt normalt, og vil opleves af de fleste mennesker. Men hos mennesker ramt af OCD opleves tankerne som farlige og betydningsfulde. Dette medfører, at tankerne forværres, at der kommer tvangshandlinger og udvikles egentlig OCD.

Nedenfor kan du se eksempler på typiske tvangstanker.
Tvangshandlinger

Tvangshandlinger er gentagne handlinger, der udføres for at undgå det ubehag tvangstankerne giver. Ofte laves tvangshandlingerne også for at forebygge det, som tvangstankerne truer med vil ske.

Det kan føles, som om man ikke har noget valg ift. at udføre tvangstankerne, det kan også være blevet en vane at udføre tvangshandlingerne.

Tvangshandlingerne udføres for at dæmpe angst og ubehag, og man vil typisk opleve en umiddelbar lettelse lige når tvangshandlingerne er udført. Dog vil dette medføre, at tvangstankerne bliver ved med at dukke op, og man vil derfor fortsætte med at lave sine tvangshandlinger, som ofte vil blive flere og mere indgribende i hverdagen.

Der er mange typer af tvangshandlinger, og de er forskellige fra person til person. Nedenfor kan du se eksempler på tvangshandlinger.

Eksempler på tvangshandlinger
Erkendelse af tvangstanker og tvangshandlinger

Mennesker, der har OCD har ofte en vis erkendelse af, at tvangstankerne og tvangshandlingerne er overdrevne og irrationelle. Denne erkendelse er tydeligst, når de er i ro og kan tænke klart. Når de står i en OCD-udløsende situation mindskes erkendelsen af, at tankerne er overdrevne, og man vil føle sig nødsaget til at udføre tvangshandlinger.

Der er en mindre andel af OCD ramte, der ikke har erkendelse af at tvangstankerne er overdrevne og som hele tiden tror på, at disse er sande.

OCD kan med den rette behandling behandles, så den fylder mindre og i nogle tilfælde helt forsvinder. Kognitiv adfærdsterapi anbefales af Sundhedsstyrelsen og har den bedst dokumenterede effekt.

Du er velkommen til at kontakte mig , hvis du ønsker at komme i behandling for OCD, ønsker hjælp til dit barn eller ønsker hjælp til at støtte en pårørende.