Jeg arbejder med

Kognitiv terapi

Jeg arbejder som udgangspunkt ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang, når jeg behandler angst og OCD. Min erfaring er, at det er en effektiv behandlingsform.

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst og OCD. Kognitiv adfærdsterapi er den terapiform, der har vist sig at have allerbedst effekt på disse tilstande.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er baseret på et samarbejde mellem behandleren og klienten. Man samarbejder om at finde de metoder, der hjælper klienten videre mod et konkret mål, f.eks. mindre angst. Behandlingen udføres i det tempo, man er klar til det. Nogle gange er tempoet højt, og andre gange kan der være behov for at gå langsommere frem.

Kognitiv adfærdsterapi er kendetegnet ved at være forholdsvis kortvarig (5-15 sessioner). Ved svære OCD- og angstlidelser kan der være behov for længere forløb, særligt, hvis der også er andre problematikker, der er behov for at blive arbejdet med.

I nogle tilfælde kan der være faktorer tilstede i et menneskes liv som ‘vedligeholder’ OCD symptomer og angsten. Disse faktorer kan være vigtige også at få arbejdet med. Det er meget individuelt, hvad disse består af, og hvor omfattende disse kan være. Det kan fx være selvværdsproblematikker eller konfliktfyldte forhold til nærtstående, anden psykisk lidelse m.m.